ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา จันทร์เอี่ยมผ่อง
ผู้เข้าชม 94
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ทล.บ.
วิชาเอก : เทคโนโลยีการพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :