ผู้บริหาร

นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์
ผู้เข้าชม 21
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :