ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ข้อมูลอาคารสถานที่

ผู้เข้าชม 3,024

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน 
แบบ เบ็ดเสร็จ ก.
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536

อาคารเรียน 
แบบ เบ็ดเสร็จ ข.
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553
อาคารเรียน 
แบบ แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
อาคารเรียน 
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537
สนามกีฬา 
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537