ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 โทร. 093-5612727 โทร.โทรสาร. 043 -306382

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

เพลงโรงเรียน

ผู้เข้าชม 1,281

                เพลงมาร์ช ม.พ.ศ.

คำร้อง-ทำนอง ยุทธศาสตร์    โยธะพล

ม่วงหวานพัฒนศึกษา
แหล่งปัญญามีวิชามหาศาล
แสนร่มเย็นเด่นสง่าตระการ
ปณิธานอุดมการณ์เรามั่นคง
ม่วงแสดเปล่งประกายเรืองรอง
ดั่งโซ่ทองคล้องใจยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีน้องพี่ทระนง
เพื่อดำรง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ตรา
ความรักสามัคคีความดีงาม
คือนิยามแก่นสารการศึกษา
ระเบียบวินัยเพียบพร้อมจรรยา
พัฒนาสังคมให้เปรมปรีดิ์
ม่วงหวานพัฒนศึกษา
น้อมชีวาด้วยคุณธรรมความดี
เรารักมั่นสถาบันเหนือชีวี
เทิดศักดิ์ศรีคู่ขอนแก่นแผ่นดินไทย


 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-74-227.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-19','2019','11','100000361');