ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 โทร. 093-5612727 โทร.โทรสาร. 043 -306382

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
1. การรับนักเรียน http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_022657.pdf
2. การขอย้ายเข้านกเรียน http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_022557.pdf
3. การขอย้ายออกนักเรียน http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_022732.pdf
4. การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_023056.pdf
5. การขอลาออก http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_030924.pdf
6. การขอเทียบโอนผลการเรียน http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_023210.pdf 
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_023245.pdf
8. การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ http://www.thaischooldb.com/dl/files/20171227_023319.pdf

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-3-93-74-227.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-19','2019','11','100000361');