ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

: MUANGWANPATTANASUKSA SCHOOL

พบข้อมูล: 29 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายเข้าเรียน 264.35 KB 289
29 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 124.33 KB 295
29 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 142.3 KB 317
11 ก.ย. 2560, 00:00 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 1.92 MB 313
21 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 127.85 KB 330
4 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) 535.86 KB 333
4 ก.ค. 2559, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 823.69 KB 354
11 พ.ย. 2557, 03:24 พรบ.คอมพิวเตอร์ 115.93 KB 417
28 ส.ค. 2557, 03:30 แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 64 KB 2018