ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 โทร. 093-5612727 โทร.โทรสาร. 043 -306382

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

: MUANGWANPATTANASUKSA SCHOOL

พบข้อมูล: 29 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
15 พ.ย. 2561, 00:00 cc00 50.12 KB 79
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.1 2561 53.83 KB 90
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.2 2561 53.35 KB 85
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.3 2561 54.17 KB 86
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.4 2561 53 KB 86
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.5 2561 53.09 KB 100
16 พ.ย. 2561, 00:00 ปพ.5 ม.6 2561 53.17 KB 103
25 ก.ค. 2561, 00:00 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.33 MB 3051
25 ก.ค. 2561, 00:00 ตัวอย่างรายงานกิจกรรมตามโครงการ 2.67 MB 88
25 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1.98 MB 109
25 ก.ค. 2561, 00:00 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1.01 MB 93
26 มิ.ย. 2561, 00:00 ประกาศโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา เรื่อง การสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.81 MB 82
17 พ.ค. 2561, 00:00 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2.59 MB 94
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอลาออก 120.5 KB 138
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 118.22 KB 139
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 127.15 KB 157
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอเทียบโอนผลการเรียน 142.28 KB 128
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 150.67 KB 135
17 ก.ค. 2558, 00:00 การขอย้ายออกนักเรียน 246.84 KB 135
17 ก.ค. 2558, 00:00 การรับนักเรียน 219.94 KB 145
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-3-93-74-227.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-19','2019','11','100000361');