ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 โทร. 093-5612727 โทร.โทรสาร. 043 -306382

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556-30 กันยายน พ.ศ.2561
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายยุทธศาสตร์ โยธะพล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม พ.ศ.2546 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บริหาร : นายมุนีศิน สมอุ่มจารย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ.2556
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 5
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสุวิทย์ นิลสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2561
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน