ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 โทร. 093-5612727 โทร.โทรสาร. 043 -306382

ผู้บริหาร

นายสุวิทย์ นิลสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาเป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

 
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวพิกุลแก้ว สระใคร(แก้ว)
ผู้เข้าชม 488
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 124 หมู่ 3 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
เบอร์มือถือ: 088-3155975
อีเมล์: kaew-pikunkaew2537@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวกาญจนา ทองขันธ์(กาญ)
ผู้เข้าชม 547
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 40 หมู่6 ซอย รุ่งอรุณ บ้านฟากพอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
เบอร์มือถือ: 090-5507553
อีเมล์: kanjana_tho1994@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('alumni','weblogs','ec2-18-208-186-19.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-12','2019','11','100000361');